ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ฯ
วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเตียนอาง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านขุน โรงเรียนหางดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ห้องประชุมออบหลวง สพป.ชม.5 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตียนอาง นางสาววาสนา สายพิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้อำวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล และ 
นางวิภาพร สุวรรณหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 104 ครั้ง