ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายลูกเสือกลุ่มเครือข่าย
วันที่ 10 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านเตียนอางนำโดยท่านผู้อำนวยการวาสนา สายพิน นายมังกร ใบทอง ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์ สุภาศรี นางสาวลัดดาวรรณกันทะยศ นางสาวกนกภรณ์ เม็ดโท ครูโรงเรียนบ้านเตียนอาง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือกับโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มเครือข่ายบ่อหลวง ซึ่งกำหนดการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2560 แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกตลอดทั้งวันและมีอากาศหนาวเย็นจัด ทางผู้กำกับลูกเสือได้หารือและประชุมกันมีมติปิดค่ายก่อนกำหนด ลูกเสือ เนตรนารี ทุกโรงเรียนต่างเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 210 ครั้ง