ข่าวประชาสัมพันธ์
Pre O-net
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านเตรียมอางได้ทำการสอบ Pre O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นางสาววัชราภรณ์ จีรเดช นางสาวลัดดาวรรณ กันทะยศ นางสาวกนกภรณ์ เม็ดโท นายสุวิทย์ แว๋หว้า ครูโรงเรียนบ้านเตียนอางเป็นผู้ดำเนินการสอบในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 167 ครั้ง