ข่าวประชาสัมพันธ์
เลี้ยงส่งครูเก่า ต้อนรับครูใหม่
ุวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านเตียนอาง นำโดยท่านผู้อำนวยการ วาสนา สายพิน พร้อมด้วยคณะครูได้เดินทางไปส่ง นางกณิษฐา สุภาศรี ครูโรงเรียนบ้านเตียนอาง ให้ไปตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านสันดอนมูล ทั้งนี้นอกจากได้ไปส่งครูกณิษฐา แล้วทางโรงเรียนยังได้ไปทำการเลี้ยงส่งพร้อมกับต้อนรับครูใหม่อีก 5 ท่าน ดังนี้
1. นายเอกลักษณ์ อุบาลี  วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2. นางสาววัชราภรณ์ จีรเดช วิชาเอกภาษาอังกฤษ
3. นางสาวกนกภรณ์ เม็ดโท วิชาเอกสังคม
4. นายสุรเกียรติ โปธิมอย วิชาเอกภาษาไทย
5. นายสุวิทย์ แซ่หว้า วิชาเอกคณิตศาสตร์

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 176 ครั้ง