ภาพกิจกรรม
เข้าข่ายภาษาอังกฤษ
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านเตียนอาง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง และ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายบ่อหลวงท่านผู้อำนวยการ นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,04:19   อ่าน 217 ครั้ง