ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเตียนอาง
218หมู่ที่ 10 บ้านเตียนอาง   ตำบลบ่อหลวง  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :