ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ค. 60 ถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านเตียนอาง ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดแม่ลายเตียนอาง วัดห้วยบง 
วัดแม่ลายดวงจันทร์
07 ก.ค. 60 ดูงานอาหารกลางวัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ครูพัชรินทร์ เหลืองทอง ศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำจัดการเมนูอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนกาดฮาว และโรงเรียนบ้านแม่ริมใต้ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านกาดฮาว และโรงเรียนบ้านแม่ริมใต้ สพป.ชม.5
14 ก.ค. 60 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายภาษาอังกฤษ โดยทีมงานครูมังกร ใบทอง
โรงเรียนบ้านเตียนอาง โรงเรียนบ้านเตียนอาง
15 ก.ค. 60 ถึง 16 ก.ค. 60 English Camp
วันที่ 15-16 ก.ค. 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 `เข้าร่วมกิจกรรม English Camp ที่โรงเรียนบ่อหลวง ครูวัชราภรณ์ จีรเดช ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง เครือข่ายบ่อหลวง สพป.ชม.5
19 ก.ค. 60 ทัศนศึกษานักเรียน

ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 
สวนสัตว์เชียงใหม่/การแต่งการรการอลงความเห็น ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านเตียนอาง
27 ก.ค. 60 ถึง 28 ก.ค. 60 อบรม PCL
วันที่ 27-28 ก.ค. 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู 4 ท่าน เข้าอบรม PCL (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ แต่งกายสุภาพ สพป.ชม.5