ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 60 ถึง 28 ก.ค. 60 อบรม PCL
วันที่ 27-28 ก.ค. 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู 4 ท่าน เข้าอบรม PCL (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ แต่งกายสุภาพ สพป.ชม.5
19 ก.ค. 60 ทัศนศึกษานักเรียน

ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 
สวนสัตว์เชียงใหม่/การแต่งการรการอลงความเห็น ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านเตียนอาง
15 ก.ค. 60 ถึง 16 ก.ค. 60 English Camp
วันที่ 15-16 ก.ค. 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 `เข้าร่วมกิจกรรม English Camp ที่โรงเรียนบ่อหลวง ครูวัชราภรณ์ จีรเดช ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง เครือข่ายบ่อหลวง สพป.ชม.5
14 ก.ค. 60 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายภาษาอังกฤษ โดยทีมงานครูมังกร ใบทอง
โรงเรียนบ้านเตียนอาง โรงเรียนบ้านเตียนอาง
07 ก.ค. 60 ถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านเตียนอาง ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดแม่ลายเตียนอาง วัดห้วยบง 
วัดแม่ลายดวงจันทร์
07 ก.ค. 60 ดูงานอาหารกลางวัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ครูพัชรินทร์ เหลืองทอง ศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำจัดการเมนูอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนกาดฮาว และโรงเรียนบ้านแม่ริมใต้ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านกาดฮาว และโรงเรียนบ้านแม่ริมใต้ สพป.ชม.5